• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HDD PC - LƯU TRỮ

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 10TB

  Ổ CỨNG WD RED PRO 10TB

  13,600,000 đ

  Mã sản phẩm: WD101KFBX

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 8TB

  Ổ CỨNG WD RED PRO 8TB

  9,720,000 đ

  Mã sản phẩm: WD8001FFWX

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 6TB

  Ổ CỨNG WD RED PRO 6TB

  6,540,000 đ

  Mã sản phẩm: WD6003FFBX

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 4TB

  Ổ CỨNG WD RED PRO 4TB

  4,900,000 đ

  Mã sản phẩm: WD4002FFWX

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 2TB

  Ổ CỨNG WD RED PRO 2TB

  3,590,000 đ

  Mã sản phẩm: WD2002FFS

 • Ổ CỨNG WD RED 10TB

  Ổ CỨNG WD RED 10TB

  7,630,000 đ

  Mã sản phẩm: WD100EFAX

 • Ổ CỨNG WD RED 8TB

  Ổ CỨNG WD RED 8TB

  6,150,000 đ

  Mã sản phẩm: WD80EFAX

 • Ổ CỨNG WD RED 6TB

  Ổ CỨNG WD RED 6TB

  4,730,000 đ

  Mã sản phẩm: WD60EFRX

 • Ổ CỨNG WD RED 4TB

  Ổ CỨNG WD RED 4TB

  3,130,000 đ

  Mã sản phẩm: WD40EFRX

 • Ổ CỨNG WD RED 3TB

  Ổ CỨNG WD RED 3TB

  2,500,000 đ

  Mã sản phẩm: WD30EFRX

 • Ổ CỨNG WD RED 2TB

  Ổ CỨNG WD RED 2TB

  1,930,000 đ

  Mã sản phẩm: WD20EFRX

 • Ổ cứng WD Red 1TB

  Ổ cứng WD Red 1TB

  1,450,000 đ

  Mã sản phẩm: WD10EFRX

 • Seagate SkyHawk 4TB 3.5

  Seagate SkyHawk 4TB 3.5

  2,700,000 đ

  Mã sản phẩm: ST4000VX007

 • Seagate SkyHawk 3TB 3.5

  Seagate SkyHawk 3TB 3.5

  2,070,000 đ

  Mã sản phẩm: ST3000VX010

 • Seagate SkyHawk 2TB 3.5

  Seagate SkyHawk 2TB 3.5

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm: ST2000VX008

 • Seagate SkyHawk 1TB 3.5

  Seagate SkyHawk 1TB 3.5

  1,050,000 đ

  Mã sản phẩm: ST1000VX005

 • Ổ cứng Seagate 4TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 4TB 3.5

  2,830,000 đ

  Mã sản phẩm: BarraCuda Pro ST4000DM006

 • Ổ cứng Seagate 2TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 2TB 3.5

  1,580,000 đ

  Mã sản phẩm: BarraCuda Pro ST2000DM009

 • Ổ cứng Seagate 6TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 6TB 3.5

  4,300,000 đ

  Mã sản phẩm: BarraCuda ST6000DM003

 • Ổ cứng Seagate 4TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 4TB 3.5

  2,630,000 đ

  Mã sản phẩm: BarraCuda ST4000DM004

 • Ổ cứng Seagate 3TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 3TB 3.5

  1,950,000 đ

  Mã sản phẩm: BarraCuda ST2000DM006

 • Ổ cứng Seagate 2TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 2TB 3.5

  1,450,000 đ

  Mã sản phẩm: BarraCuda ST2000DM006

 • Ổ cứng Seagate 1TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 1TB 3.5

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: BarraCuda ST1000DM010

 • Ổ cứng Seagate 500Gb 3.5

  Ổ cứng Seagate 500Gb 3.5

  850,000 đ

  Mã sản phẩm: BarraCuda ST500DM009

 • Ổ cứng WD Gold 12TB

  Ổ cứng WD Gold 12TB

  13,500,000 đ

  Mã sản phẩm: WD121KRYZ

 • Ổ cứng WD Gold 10TB

  Ổ cứng WD Gold 10TB

  12,700,000 đ

  Mã sản phẩm: WD101KRYZ

 • Ổ cứng WD Gold 8TB

  Ổ cứng WD Gold 8TB

  10,400,000 đ

  Mã sản phẩm: WD8003FRYZ

 • Ổ cứng WD Gold 6TB

  Ổ cứng WD Gold 6TB

  6,300,000 đ

  Mã sản phẩm: WD6002FRYZ

 • Ổ cứng WD Gold 4TB

  Ổ cứng WD Gold 4TB

  6,300,000 đ

  Mã sản phẩm: WD4002FYYZ

 • Ổ cứng WD Gold 2TB

  Ổ cứng WD Gold 2TB

  3,400,000 đ

  Mã sản phẩm: WD2005FBYZ

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn