• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HPE NETWORKING

 • HPE OfficeConnect 1620 48G Switch

  HPE OfficeConnect 1620 48G Switch

  11,500,000 đ

  Mã sản phẩm: JG914A

 • HPE OfficeConnect 1620 24G Switch

  HPE OfficeConnect 1620 24G Switch

  5,800,000 đ

  Mã sản phẩm: JG913A

 • HPE OfficeConnect 1420 24G PoE+ 124W Switch

  HPE OfficeConnect 1420 24G PoE+ 124W Switch

  9,450,000 đ

  Mã sản phẩm: JH019A

 • HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP+ Switch

  HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP+ Switch

  9,300,000 đ

  Mã sản phẩm: JH018A

 • HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

  HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

  54,000,000 đ

  Mã sản phẩm: JH017A

 • HPE OfficeConnect 1420 16G Switch

  HPE OfficeConnect 1420 16G Switch

  3,500,000 đ

  Mã sản phẩm: JH016A

 • HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

  HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: JG708B

 • HPE OfficeConnect 1405 8G v3 Switch

  HPE OfficeConnect 1405 8G v3 Switch

  1,800,000 đ

  Mã sản phẩm: JH408A

 • HPE OfficeConnect 1405 5G v3 Switch

  HPE OfficeConnect 1405 5G v3 Switch

  1,350,000 đ

  Mã sản phẩm: JH407A

 • HPE OfficeConnect 1420 8G Switch

  HPE OfficeConnect 1420 8G Switch

  1,300,000 đ

  Mã sản phẩm: JH329A

 • HPE OfficeConnect 1420 5G PoE+ 32W Switch

  HPE OfficeConnect 1420 5G PoE+ 32W Switch

  2,700,000 đ

  Mã sản phẩm: JH328A

 • HPE OfficeConnect 1420 5G Switch

  HPE OfficeConnect 1420 5G Switch

  950,000 đ

  Mã sản phẩm: JH327A

 • HP 5120-24G-PoE+ EI TAA

  HP 5120-24G-PoE+ EI TAA

  46,000,000 đ

  Mã sản phẩm: JG247A

 • HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP

  HPE OfficeConnect 1920S 48G 4SFP

  14,500,000 đ

  Mã sản phẩm: JL382A

 • HPE 1920S 24G 2SFP

  HPE 1920S 24G 2SFP

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: JL381A

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn