• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL NETWORKING

 • PowerSwitch N2248PX-ON

  PowerSwitch N2248PX-ON

  MSP: 48x1/2.5GE

  81,300,000 đ

 • PowerSwitch N2248X-ON

  PowerSwitch N2248X-ON

  MSP: 48x1/2.5GE

  62,500,000 đ

 • Powerswitch N2224PX-ON

  Powerswitch N2224PX-ON

  MSP: 24x1/2.5GE

  57,700,000 đ

 • Powerswitch N2224X-ON

  Powerswitch N2224X-ON

  MSP: 24x1/2.5GbE

  51,500,000 đ

 • Dell Networking N1548P

  Dell Networking N1548P

  MSP: 10GbE SFP+

  38,000,000 đ

 • Dell Networking N1548

  Dell Networking N1548

  MSP: 10GbE SFP+

  30,500,000 đ

 • Dell Networking N1524P

  Dell Networking N1524P

  MSP: 10GbE SFP+

  25,000,000 đ

 • Dell Networking N1524

  Dell Networking N1524

  MSP: 10GbE SFP+

  13,700,000 đ

 • Dell EMC Switch N1148P-ON

  Dell EMC Switch N1148P-ON

  MSP: 48 ports RJ45 1GbE

  20,000,000 đ

 • Dell EMC Switch N1148T-ON

  Dell EMC Switch N1148T-ON

  MSP: 48 ports RJ45 1GbE

  16,500,000 đ

 • Dell EMC Switch N1124P-ON

  Dell EMC Switch N1124P-ON

  MSP: 24 ports RJ45 1GbE

  13,695,000 đ

 • Dell EMC Switch N1124T-ON

  Dell EMC Switch N1124T-ON

  MSP: 24 ports RJ45 1GbE

  11,800,000 đ

 • Dell Networking X1026P

  Dell Networking X1026P

  MSP: 24 ports

  120,000,000 đ

 • Dell Networking X1052P

  Dell Networking X1052P

  MSP: 48 Ports

  22,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«