• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SSD HPE

 • HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 756621-B21

 • HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 764923-B21

 • HP 240GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 240GB 6G SATA SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 756636-B21

 • HP 240GB 6G SATASFF 2.5-in

  HP 240GB 6G SATASFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 764925-B21

 • HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 741151-B21

 • HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 741155-B21

 • HP 480GB 6G SFF 2.5-in

  HP 480GB 6G SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 756657-B21

 • HP 480GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  HP 480GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 764927-B21

 • HP 800GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  HP 800GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 764929-B21

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn