• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL PRODUCT

 • Dell Precision 5820 Tower 70154203

  Dell Precision 5820 Tower 70154203

  54,000,000 đ

  Mã sản phẩm: W-2123 2x8GB 1TB 256Gb VGA 5GB

 • Dell Precision 5820 Tower 70154200

  Dell Precision 5820 Tower 70154200

  44,000,000 đ

  Mã sản phẩm: W-2104 2x8GB 1TB 256Gb VGA 2GB

 • Precision 5820 Tower 70154208

  Precision 5820 Tower 70154208

  41,000,000 đ

  Mã sản phẩm: W-2104 2x8GB 1TB VGA 2GB

 • Precision 3630 Tower 70172473

  Precision 3630 Tower 70172473

  32,800,000 đ

  Mã sản phẩm: i7-8700K 2x8GB 1TB VGA 5G

 • Precision 3630 Tower 70172474

  Precision 3630 Tower 70172474

  32,000,000 đ

  Mã sản phẩm: i7-8700 2x8GB 1TB VGA 4G

 • Precision 3630 Tower 70172472

  Precision 3630 Tower 70172472

  28,000,000 đ

  Mã sản phẩm: i7-8700 2x8GB 1TB

 • Precision 3630 Tower 70172471

  Precision 3630 Tower 70172471

  26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E-2124 2x8GB 1TB

 • Precision 3630 Tower 70172470

  Precision 3630 Tower 70172470

  26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E-2136 2x4GB 1TB

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  12,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC370004

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  11,550,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC370003

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  9,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC370002

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  8,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC370001

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT370003

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  11,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT370002

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT370W01

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  14,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370034

 • Latitude 3480

  Latitude 3480

  30,000,000 đ

  Mã sản phẩm: L5490I714WP-Black

 • Latitude 3480

  Latitude 3480

  15,100,000 đ

  Mã sản phẩm: L3400I5HDD-Black

 • Latitude 3480

  Latitude 3480

  17,500,000 đ

  Mã sản phẩm: L3480I514DF-Black

 • Mobile Precision 7720

  Mobile Precision 7720

  52,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP77DW007

 • Mobile Precision 7520

  Mobile Precision 7520

  52,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP75DW006

 • Mobile Precision 5520

  Mobile Precision 5520

  50,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP55DW004

 • Mobile Precision 5520

  Mobile Precision 5520

  53,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP55DW005

 • Dell Mobile Precision 3520

  Dell Mobile Precision 3520

  44,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP35DW003

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn