• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   NETWORKING - THIẾT BỊ MẠNG

 • Dell Networking N1548P

  Dell Networking N1548P

  38,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 10GbE SFP+

 • Dell Networking N1548

  Dell Networking N1548

  30,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 10GbE SFP+

 • Dell Networking N1524P

  Dell Networking N1524P

  25,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 10GbE SFP+

 • Dell Networking N1524

  Dell Networking N1524

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 10GbE SFP+

 • Dell EMC Switch N1148P-ON

  Dell EMC Switch N1148P-ON

  20,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 48 ports RJ45 1GbE

 • Dell EMC Switch N1148T-ON

  Dell EMC Switch N1148T-ON

  15,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 48 ports RJ45 1GbE

 • Dell EMC Switch N1124P-ON

  Dell EMC Switch N1124P-ON

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 24 ports RJ45 1GbE

 • Dell EMC Switch N1124T-ON

  Dell EMC Switch N1124T-ON

  10,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 24 ports RJ45 1GbE

 • HPE OfficeConnect 1620 48G Switch

  HPE OfficeConnect 1620 48G Switch

  11,500,000 đ

  Mã sản phẩm: JG914A

 • HPE OfficeConnect 1620 24G Switch

  HPE OfficeConnect 1620 24G Switch

  5,800,000 đ

  Mã sản phẩm: JG913A

 • HPE OfficeConnect 1420 24G PoE+ 124W Switch

  HPE OfficeConnect 1420 24G PoE+ 124W Switch

  9,450,000 đ

  Mã sản phẩm: JH019A

 • HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP+ Switch

  HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP+ Switch

  9,300,000 đ

  Mã sản phẩm: JH018A

 • HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

  HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

  54,000,000 đ

  Mã sản phẩm: JH017A

 • HPE OfficeConnect 1420 16G Switch

  HPE OfficeConnect 1420 16G Switch

  3,500,000 đ

  Mã sản phẩm: JH016A

 • HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

  HPE OfficeConnect 1420 24G 2SFP Switch

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: JG708B

 • HPE OfficeConnect 1405 8G v3 Switch

  HPE OfficeConnect 1405 8G v3 Switch

  1,800,000 đ

  Mã sản phẩm: JH408A

 • Cisco SG500X-48-K9-G5

  Cisco SG500X-48-K9-G5

  45,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Cisco SG500X

 • Cisco SF500-24-K9-G5

  Cisco SF500-24-K9-G5

  7,700,000 đ

  Mã sản phẩm: Cisco SF500

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn