• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL RACK 1U

 • Dell PowerEdge R640
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4210R Processor (13.75M Cache, 2.40GHz)

  16GB DDR4 3200Mhz ECC Registered DIMMs

  600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5 Hot-plug Hard Drive

  Riser Config 3,1x16 LP,1x16 FH

  BC5720 QP

  PERC H730P

  DVD+/-RW

  Power Supply (1+1), 750W

 • Dell PowerEdge R440
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4210R (bộ nhớ đệm 13,75M, 2,40 GHz)

  16GB DDR4 3200Mhz ECC Registered DIMMs

  2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5 Hotplug

  2 x Gen3 slots all x16

  2 x 1GbE LOM

  PERC H330 RAID

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R640 Silver 4210
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4214 Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz)

  16GB DDR4 2933Mhz ECC Registered DIMMs

  600B 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5 inch Hotplug

  Riser Config 3,1x16 LP,1x16 FH

  BC5720 QP

  PERC H730P

  DVD+/-RW, SATA, Internal

  Redundant Power Supply (1+1), 750W

 • Dell PowerEdge R640 Silver 4210
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4210 Processor (13.75M Cache, 2.20GHz)

  16GB DDR4 2933Mhz ECC Registered DIMMs

  1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5 Inch Hotplug

  Riser Config 3,1x16 LP,1x16 FH

  BC5720 QP

  PERC H730P

  DVD+/-RW, SATA, Internal

  Redundant Power Supply (1+1), 750W

 • Dell PowerEdge R440 SILVER 4214
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4214 Processor (16.5M Cache, 2.20GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  600GB 10k RPM SAS 12Gbps 512n 2,5 Hotplug

  iDRAC9 Ent

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330 RAID

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R440 SILVER 4210
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4210 Processor (13.75M Cache, 2.20GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2,5in Hot-plug

  iDRAC9 Ent

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330 RAID

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R440 SILVER 4208
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4208 Processor (11M Cache, 2.10GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5 HYB CARR

  iDRAC9 Ent

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330 RAID

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R440 SILVER 4210
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4210 Processor (13.75M Cache, 2.20GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  2TB 7.2K RPM NLS 12Gbps 512n 3,5 Hotplug

  iDRAC9 Ent

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330 RAID

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R640 Silver 4110
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5 HP

  Support Riser Config 3,1x16 LP,1x16 FH

  Intel i350 QP

  PERC H730P

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (1+1), 750W

 • Dell PowerEdge R640 Silver 4110
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 3.5in Hot-plug

  Support Riser Config 3,1x16 LP,1x16 FH

  Intel i350 QP

  PERC H730P

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (1+1), 750W

 • Dell PowerEdge R640 Bronze 3106
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Bronze 3106 Processor (11M Cache, 1.70 GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5 Hotplug , 3.5 HYB CARR

  Support Riser Config 3,1x16 LP,1x16 FH

  Intel i350 QP

  PERC H730P

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (1+1), 750W

 • Dell PowerEdge R440 Silver 4114
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4114 Processor (13.75M Cache, 2.20 GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

  Up to 2 x Gen 3 slots all x16

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R440 Silver 4110
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

  Up to 2 x Gen 3 slots all x16

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R440 Silver 4110
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

  Up to 2 x Gen 3 slots all x16

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R440 Silver 4110
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug, 3.5 HYB CARR

  Up to 2 x Gen 3 slots all x16

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R440 Silver 4110
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz)

  16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive

  Up to 2 x Gen 3 slots all x16

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R440 Bronze 3106
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon Bronze 3106 Processor (11M Cache, 1.70 GHz)

  2 x 16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  4TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive

  Up to 2 x Gen 3 slots all x16

  On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1), 550W

 • Dell PowerEdge R340 E 2176G
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2176G Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)

  8GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5 Hotplug

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1) 350W

 • Dell PowerEdge R340 E 2124
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2124 Processor (8M Cache, up to 4.30 GHz)

  16GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5 Hotplug

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1) 350W

 • Dell PowerEdge R340 E 2144G
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2144G Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)

  8GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1) 350W

 • Dell PowerEdge R340 E 2124
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2124 Processor (8M Cache, up to 4.30 GHz)

  8GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC H330

  DVD+/-RW

  Redundant Power Supply (0+1) 350W

 • Dell PowerEdge R240 E 2176G
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2176G Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)

  16GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC H330

  DVD+/-RW

  250W Power

 • Dell PowerEdge R240 E 2124
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2124 Processor (8M Cache, up to 4.30 GHz)

  8GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug, 3.5in HYB CARR

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC H330

  DVD+/-RW

  250W Power

 • Dell PowerEdge R240 E 2124
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2124 Processor (8M Cache, up to 4.30 GHz)

  16GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug , 3.5in HYB CARR

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC H330

  DVD+/-RW

  250W Power

 • Dell PowerEdge R240 E 2144G
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2144G Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz)

  8GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5'' Cabled HDD

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC S140 Raid Onboard

  None

  250W Power

 • Dell PowerEdge R240 E 2124
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E-2124 Processor (8M Cache, up to 4.30 GHz)

  8GB 2666 DDR4 Ecc Unbuffered DIMMs

  Dell 1TB 3.5" SATA cabled Support 4 x 3.5" cabled HDD

  2 slots PCIe Gen 3.0 slots

  BC5720DP On-Board LOM 1GBE Dual Port

  PERC S140 Raid Onboard

  None

  250W Power

 • Dell PowerEdge R330 E3 1240v6
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W)

  16GB DDR4 2400 MHz Unbuffered DIMMs

  2 x 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5'' Hotplug

  2 x PCIe 3.0 slots , 1 slot for internal storage

  1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)

  PERC H330 RAID Controller

  DVD+/-RW

  Single, Cabled Power Supply, 350W

 • Dell PowerEdge R330 E3 1220v6
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)

  16GB DDR4 2400 MHz Unbuffered DIMMs

  2 x 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5'' Hotplug

  2 x PCIe 3.0 slots , 1 slot for internal storage

  1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)

  PERC H330 RAID Controller

  DVD+/-RW

  Single, Cabled Power Supply, 350W

 • Dell PowerEdge R330 E3 1220v6
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)

  16GB DDR4 2400 MHz Unbuffered DIMMs

  1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive

  2 x PCIe 3.0 slots , 1 slot for internal storage

  1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)

  PERC H330 RAID Controller

  DVD+/-RW

  Single, Cabled Power Supply, 350W

 • Dell PowerEdge R330 E3 1220v6
 • Thông số kỹ thuật:

  Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)

  16GB DDR4 2400 MHz Unbuffered DIMMs

  600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in ,3.5in HYB CARR

  2 x PCIe 3.0 slots , 1 slot for internal storage

  1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)

  PERC H330 RAID Controller

  DVD+/-RW

  Single, Cabled Power Supply, 350W

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«