• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  11,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 2TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 2TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 1.8TB 10K SAS 12Gbps 512e 2.5in HP

  HDD Server Dell 1.8TB 10K SAS 12Gbps 512e 2.5in HP

  9,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 1.2TB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1.2TB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  6,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 1TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  7,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 900GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 900GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  9,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 600GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 600GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  6,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HPE 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  10,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 846514-B21

 • HPE 3TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 3TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 846528-B21

 • HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  4,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 846524-B21

 • HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in

  HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in

  4,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 652753-B21

 • HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in

  HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in

  7,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 737394-B21

 • HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in

  HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in

  5,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 737261-B21

 • HPE 6TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 6TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  10,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 846510-B21

 • HPE 3TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 3TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 861693-B21

 • IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA

  IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 39M4514

 • IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap

  IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 43W7622

 • IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6092

 • IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6097

 • IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6102

 • IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS

  IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9786

 • IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9802

 • IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA

  IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9806

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn