• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HPE 3.5 INCH

 • HPE 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  10,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 846514-B21

 • HP 3TB 3.5-inch LFF SAS 12Gb/s 7.2K RPM

  HP 3TB 3.5-inch LFF SAS 12Gb/s 7.2K RPM

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 846528-B21

 • HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  4,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 846524-B21

 • HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in

  HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in

  4,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 652753-B21

 • HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in

  HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in

  7,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 737394-B21

 • HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in

  HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in

  5,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 737261-B21

 • HPE 6TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 6TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  10,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 846510-B21

 • HPE 3TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 3TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 861693-B21

 • HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm 3.5in

  HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm 3.5in

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 628061-B21 

 • HPE 2TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 2TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  4,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 861676-B21

 • HP 2TB 6G SATA 7.2k 3.5in

  HP 2TB 6G SATA 7.2k 3.5in

  4,850,000 đ

  Mã sản phẩm: 658079-B21

 • HP 1TB 3.5-inch LFF SATA 6Gb/s 7.2K RPM

  HP 1TB 3.5-inch LFF SATA 6Gb/s 7.2K RPM

  4,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 861691-B21

 • HPE 1TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 1TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 858594-B21

 • HP 500GB 3,5 inch LFF SATA 6Gb/s 7,2K RPM

  HP 500GB 3,5 inch LFF SATA 6Gb/s 7,2K RPM

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 658071-B21

 • HP 2TB 6G SATA 3.5in

  HP 2TB 6G SATA 3.5in

  4,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 801884-B21

 • HPE 1TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 1TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  2,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 843266-B21

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn