• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL HEATSINK

 • FAN DELL R740 R740XD

  FAN DELL R740 R740XD

  800,000 đ

  Mã sản phẩm: 384-BBQC

 • Heatsink for CPU For T640 T440

  Heatsink for CPU For T640 T440

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 412-AAMZ

 • Heatsink for CPU For R540

  Heatsink for CPU For R540

  1,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 2nd CPU APAC

 • Heatsink for CPU For R440

  Heatsink for CPU For R440

  1,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 412-AALK

 • Heatsink for CPU For R640

  Heatsink for CPU For R640

  750,000 đ

  Mã sản phẩm: 165W

 • Heatsink for CPU For R740 R740XD

  Heatsink for CPU For R740 R740XD

  900,000 đ

  Mã sản phẩm: 125W

 • Heatsink for CPU For R730

  Heatsink for CPU For R730

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 7FMCH

 • Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: N37V3

 • Heatsink for CPU For R530

  Heatsink for CPU For R530

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Up to 135W

 • Heatsink for CPU For R430

  Heatsink for CPU For R430

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: CY1JY

 • Heatsink for CPU For 105W/160W

  Heatsink for CPU For 105W/160W

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink T630

 • Heat Sinks for PowerEdge T430

  Heat Sinks for PowerEdge T430

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 412-AAFX

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn