• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   RAM DELL

 • RAM DELL 16GB 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHZ

  RAM DELL 16GB 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHZ

  MSP: AA101753

  8,600,000 đ

 • Ram Dell 8Gb 1RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz

  Ram Dell 8Gb 1RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz

  MSP: AA101752

  4,900,000 đ

 • Ram Dell 32GB 2RX8 DDR4 RDIMM 2933MHz

  Ram Dell 32GB 2RX8 DDR4 RDIMM 2933MHz

  MSP:

  16,400,000 đ

 • Ram Dell 16GB 2RX8 DDR4 RDIMM 2933MHz

  Ram Dell 16GB 2RX8 DDR4 RDIMM 2933MHz

  MSP:

  9,000,000 đ

 • Ram Dell 64GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  Ram Dell 64GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  MSP:

  Liên hệ

 • Ram Dell 32GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  Ram Dell 32GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  MSP:

  1,500,000 đ

 • Ram Dell 16GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  Ram Dell 16GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  MSP:

  8,600,000 đ

 • Ram Dell 8GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  Ram Dell 8GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  MSP:

  4,900,000 đ

 • Ram Dell 64GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  Ram Dell 64GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  MSP:

  31,000,000 đ

 • Ram Dell 32GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  Ram Dell 32GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  MSP:

  14,900,000 đ

 • Ram Dell 16GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  Ram Dell 16GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  MSP:

  7,700,000 đ

 • Ram Dell 8GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  Ram Dell 8GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  MSP:

  4,400,000 đ

 • RAM DELL 16GB 2400MHZ SINGLE RANK LOW VOLT UDIMM

  RAM DELL 16GB 2400MHZ SINGLE RANK LOW VOLT UDIMM

  MSP: A8711887

  7,500,000 đ

 • Ram Dell 8GB 2400Mhz Single Rank Low Volt UDIMM

  Ram Dell 8GB 2400Mhz Single Rank Low Volt UDIMM

  MSP: A9755388

  4,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«