• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL 2.5 INCH

 • HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  11,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 2TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 2TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 1.8TB 10K SAS 12Gbps 512e 2.5in HP

  HDD Server Dell 1.8TB 10K SAS 12Gbps 512e 2.5in HP

  9,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 1.2TB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1.2TB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  6,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 1TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  7,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 900GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 900GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  9,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 600GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 600GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  6,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 600GB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 600GB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  5,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 300GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 300GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  5,800,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1.8TB 10K SAS 2.5 HP 3.5in HYB CARR CusKit

  Ổ cứng Dell 1.8TB 10K SAS 2.5 HP 3.5in HYB CARR CusKit

  8,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1.2TB 10K SAS 2.5 HP 3.5 HYB CARR CusKit

  Ổ cứng Dell 1.2TB 10K SAS 2.5 HP 3.5 HYB CARR CusKit

  5,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 600GB 15K SAS 12Gb 2.5 HP 3.5 HYB CARR

  Ổ cứng Dell 600GB 15K SAS 12Gb 2.5 HP 3.5 HYB CARR

  6,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 600GB 10K SAS 12Gb 2.5 HP 3.5 HYB CARR

  Ổ cứng Dell 600GB 10K SAS 12Gb 2.5 HP 3.5 HYB CARR

  4,700,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 300GB 15K SAS 12Gb 2.5 HP 3.5 HYB CARR

  Ổ cứng Dell 300GB 15K SAS 12Gb 2.5 HP 3.5 HYB CARR

  5,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 300GB 10K SAS 12Gb 2.5 HP 3.5 HYB CARR

  Ổ cứng Dell 300GB 10K SAS 12Gb 2.5 HP 3.5 HYB CARR

  4,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 2TB 7.2K NLSAS 2.5 HP CusKit

  Ổ cứng Dell 2TB 7.2K NLSAS 2.5 HP CusKit

  9,700,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1TB 7.2K SATA 2.5 HP

  Ổ cứng Dell 1TB 7.2K SATA 2.5 HP

  6,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 300GB 10K SAS 12Gb 2.5 HP

  Ổ cứng Dell 300GB 10K SAS 12Gb 2.5 HP

  3,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 300GB 15K SAS 12Gb 2.5 HP

  Ổ cứng Dell 300GB 15K SAS 12Gb 2.5 HP

  5,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 500GB 7.2K SATA 2.5 HP

  Ổ cứng Dell 500GB 7.2K SATA 2.5 HP

  3,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 600GB 10K SAS 12Gb 2.5 HP

  Ổ cứng Dell 600GB 10K SAS 12Gb 2.5 HP

  4,800,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 600GB 15K SAS 12Gb 2.5 HP

  Ổ cứng Dell 600GB 15K SAS 12Gb 2.5 HP

  6,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1TB 7.2K NLSAS 12Gb 2.5 HP

  Ổ cứng Dell 1TB 7.2K NLSAS 12Gb 2.5 HP

  6,400,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1.2TB 10K SAS 12Gb 2.5in HP

  Ổ cứng Dell 1.2TB 10K SAS 12Gb 2.5in HP

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1.8TB 10K SAS 2.5 HP CusKit

  Ổ cứng Dell 1.8TB 10K SAS 2.5 HP CusKit

  8,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn