• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   STOGAGE - THIẾT BỊ LƯU TRỮ

 • Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  322,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E-2124 4 x 12TB

 • Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  272,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E-2124 4 x 8TB

 • Dell Storage NX3340

  Dell Storage NX3340

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Network Attached Storage

 • Dell Storage NX3240

  Dell Storage NX3240

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Network Attached Storage

 • Dell EqualLogic PS4100XV

  Dell EqualLogic PS4100XV

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Dell Storage PS4210

  Dell Storage PS4210

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Dell Storage SCv2020

  Dell Storage SCv2020

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage

  IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: V3700

 • Sysnology DS3617xs

  Sysnology DS3617xs

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: DS3617xs

 • Synology RS2416+

  Synology RS2416+

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: RS2416+

 • Synology DX517 5-Bay

  Synology DX517 5-Bay

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: DX517 5-Bay

 • Thecus N12000PRO

  Thecus N12000PRO

  90,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 12-Bay Enterprise-Class

 • Thiết bị lưu trữ Thecus

  Thiết bị lưu trữ Thecus

  26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: N7710-G

 • Thiết bị lưu trữ Thecus

  Thiết bị lưu trữ Thecus

  10,000,000 đ

  Mã sản phẩm: N2800

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn