• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • Dell EqualLogic PS4100XV

  Dell EqualLogic PS4100XV

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Dell Storage PS4210

  Dell Storage PS4210

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Dell Storage SCv2020

  Dell Storage SCv2020

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage

  IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: V3700

 • Sysnology DS3617xs

  Sysnology DS3617xs

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: DS3617xs

 • Synology RS2416+

  Synology RS2416+

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: RS2416+

 • Synology DX517 5-Bay

  Synology DX517 5-Bay

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: DX517 5-Bay

 • THECUS N12000PRO

  THECUS N12000PRO

  90,000,000 đ

  Mã sản phẩm: N12000PRO

 • THECUS N7710-G

  THECUS N7710-G

  26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: N7710-G

 • THECUS N2800

  THECUS N2800

  10,000,000 đ

  Mã sản phẩm: N2800

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0907800799 (Ms Anh Thư)

  thu.luu@ntm.com.vn