• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 801232-B21

 • HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 Kit

  HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 Kit

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 801233-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 Kit

  36,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817937-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit

  25,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817933-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817927-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 817925-B21

 • HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit

  HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit

  24,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 818174-B21

 • HPE DL160 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE DL160 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 818172-B21

 • Ram Dell 64GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  Ram Dell 64GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  31,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ram Dell 32GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  Ram Dell 32GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  15,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ram Dell 16GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  Ram Dell 16GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  7,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ram Dell 8GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  Ram Dell 8GB RDIMM 2666MT/s Single Rank CK

  4,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ram Dell 64GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  Ram Dell 64GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  28,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ram Dell 32GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  Ram Dell 32GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  14,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ram Dell 16GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  Ram Dell 16GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  7,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ram Dell 8GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  Ram Dell 8GB RDIMM 2400MT/s Single Rank Data Width

  4,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HP6TB 6Gbs SATA 3.5in 7.2K SC

  HP6TB 6Gbs SATA 3.5in 7.2K SC

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 753874-B21

 • HP 1.2TB 6GB SAS 10K SFF DP ENT HDD

  HP 1.2TB 6GB SAS 10K SFF DP ENT HDD

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: E7W47A

 • HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e HDD

  HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e HDD

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: J9F50A

 • HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e HDD

  HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e HDD

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: J9F51A

 • HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD

  HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in ENT HDD

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: J9F42A

 • HPE 1.2TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF

  HPE 1.2TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 764906-B21

 • HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF 2.5in

  HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF 2.5in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 872479-B21

 • HDD 1Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  HDD 1Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  3,800,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • DELL TRAY 2.5

  DELL TRAY 2.5

  400,000 đ

  Mã sản phẩm: DELL 2.5

 • DELL TRAY 3.5

  DELL TRAY 3.5

  400,000 đ

  Mã sản phẩm: DELL 3.5

 • HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter

  HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter

  6,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 538696-B21

 • HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter

  HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter

  7,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 593722-B21

 • HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

  HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

  5,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 647594-B21

 • Emulex OneConnect OCe14102-UX-D 2-port PCIe 10GbE CNA

  Emulex OneConnect OCe14102-UX-D 2-port PCIe 10GbE CNA

  11,800,000 đ

  Mã sản phẩm: Emulex OCe14102

 • Intel X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

  Intel X540 DP 10GBASE-T Server Adapter

  7,300,000 đ

  Mã sản phẩm: Intel X540 DP

 • Intel I350 QP 1Gb Server Adapter

  Intel I350 QP 1Gb Server Adapter

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Intel I350 QP

 • Intel I350 DP 1Gb Server Adapter

  Intel I350 DP 1Gb Server Adapter

  1,800,000 đ

  Mã sản phẩm: Intel I350 DP

 • Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card

  Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card

  1,800,000 đ

  Mã sản phẩm: Broadcom 5719 QP

 • HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller

  HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller

  6,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 726736-B21

 • HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller

  HP Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller

  5,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 749974-B21

 • Raid PERC H830 2Gb NV Cache

  Raid PERC H830 2Gb NV Cache

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Raid Controller

 • Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller

  Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller

  10,000,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H730P

 • Raid PERC H330 Raid Controller

  Raid PERC H330 Raid Controller

  3,500,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H330

 • Raid PERC H830P 2Gb NV Cache

  Raid PERC H830P 2Gb NV Cache

  6,100,000 đ

  Mã sản phẩm: Raid Controller

 • Emulex LPE 16002 DP 16Gb Fibre Channel HBA

  Emulex LPE 16002 DP 16Gb Fibre Channel HBA

  17,500,000 đ

  Mã sản phẩm: Emulex LPE 16002

 • Emulex LPE 16000 SP 16Gb Fibre Channel HBA

  Emulex LPE 16000 SP 16Gb Fibre Channel HBA

  11,700,000 đ

  Mã sản phẩm: Emulex LPE 16000

 • Emulex LPE 12002 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  Emulex LPE 12002 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  13,800,000 đ

  Mã sản phẩm: Emulex LPE 12002

 • Emulex LPE 12000 SP 8Gb Fibre Channel HBA

  Emulex LPE 12000 SP 8Gb Fibre Channel HBA

  10,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Emulex LPE 12000

 • QLogic 2662 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  QLogic 2662 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  22,400,000 đ

  Mã sản phẩm: Qlogic 2662

 • QLogic 2562 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  QLogic 2562 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  12,700,000 đ

  Mã sản phẩm: Qlogic 2562

 • QLogic 2560 SP 8Gb Fibre Channel HBA

  QLogic 2560 SP 8Gb Fibre Channel HBA

  9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: Qlogic 2560

 • DVD+/-RW Sata Internal

  DVD+/-RW Sata Internal

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: DVD-RW

 • vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  2,000,000 đ

  Mã sản phẩm: vFLASH 16Gb

 • vFLASH, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  vFLASH, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm: vFLASH 8Gb

 • iDRAC8

  iDRAC8

  2,500,000 đ

  Mã sản phẩm: iDRAC8

 • iDRAC Port

  iDRAC Port

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: iDRAC Port

 • Single Hot Plug Power Supply 750W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 750W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For T630, R530, R630, R730

 • Single Hot Plug Power Supply 550W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 550W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For R430

 • Single Hot Plug Power Supply 495W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 495W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For T330, T430

 • HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

  HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

  1,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 726537-B21

 • HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive

  HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive

  1,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 726536-B21

 • HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit

  HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit

  5,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 720620-B21

 • HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

  HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

  3,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 720479-B21

 • HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

  HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

  3,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 720478-B21

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn