• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • PE R230 E3 1240v6

  PE R230 E3 1240v6

  37,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 4x3.5 HP 1TB H330

 • PE R230 E3 1220v6

  PE R230 E3 1220v6

  36,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 4x3.5 HP 600G H330

 • PE R230 E3 1220v6

  PE R230 E3 1220v6

  34,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 4x3.5 HP 300G H330

 • PE R230 E3 1220v6

  PE R230 E3 1220v6

  31,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 4x3.5 1TB

 • PE R230 E3 1220v6

  PE R230 E3 1220v6

  32,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 4x3.5 2TB

 • PE T130 E3 1240v6

  PE T130 E3 1240v6

  33,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 4x3.5 2TB

 • PE T130 E3 1240v6

  PE T130 E3 1240v6

  31,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 4x3.5 1TB

 • PE T130 E3 1220v6

  PE T130 E3 1220v6

  29,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 4x3.5 2TB

 • HPE ML350 Gen10 4110 Xeon

  HPE ML350 Gen10 4110 Xeon

  61,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 877626-B21

 • HPE ML30 Gen9 E3-1220v6

  HPE ML30 Gen9 E3-1220v6

  23,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 823402-B21

 • HPE ML30 Gen9 E3-1220v5

  HPE ML30 Gen9 E3-1220v5

  22,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 823402-B21

 • HPE ML10 Gen9 E3-1225v5

  HPE ML10 Gen9 E3-1225v5

  15,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 845678-375

 • HPE PROLIANT DL380 GEN10

  HPE PROLIANT DL380 GEN10

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Gold 5115

 • HPE PROLIANT DL380 GEN10

  HPE PROLIANT DL380 GEN10

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Silver 4114

 • HPE PROLIANT DL380 GEN9

  HPE PROLIANT DL380 GEN9

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: DL380 GEN9 - E5-2620v4

 • HPE PROLIANT DL380 GEN9

  HPE PROLIANT DL380 GEN9

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: E5-2609v4

 • LENOVO THINKSYSTEM SR550

  LENOVO THINKSYSTEM SR550

  77,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 7X04A00BSG

 • LENOVO THINKSYSTEM SR550

  LENOVO THINKSYSTEM SR550

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 7X04A008SG

 • LENOVO THINKSYSTEM SR550

  LENOVO THINKSYSTEM SR550

  51,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 7X04A00GSG

 • LENOVO THINKSYSTEM SR550

  LENOVO THINKSYSTEM SR550

  43,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 7X04A00SSG

 • LENOVO THINKSYSTEM SR530

  LENOVO THINKSYSTEM SR530

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 7X10A024SG

 • LENOVO THINKSYSTEM SR530

  LENOVO THINKSYSTEM SR530

  62,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 7X10A023SG

 • LENOVO THINKSYSTEM SR530

  LENOVO THINKSYSTEM SR530

  51,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 7X10A020SG

 • LENOVO THINKSYSTEM SR530

  LENOVO THINKSYSTEM SR530

  51,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 7X08A02JSG

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn