• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HDD SEAGATE

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  6,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.2TB SAS 2.5 ST1200MM0098

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  6,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.2TB SAS 2.5 ST1200MM0088

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  6,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 6TB SAS 3.5 ST6000NM0195

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 4TB SAS 3.5 ST4000NM0255

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  3,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 2TB SAS 3.5 ST2000NM0085

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  11,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 2.4TB 10K SAS 2.5 ST2400MM0149

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.8TB 10K SAS 2.5 ST1800MM0149

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  6,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.2TB 10K SAS 2.5 ST1200MM0139

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  11,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 2.4TB 10K SAS 2.5 ST2400MM0129

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  8,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.8TB 10K SAS 2.5 ST1800MM0129

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  6,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.2TB 10K SAS 2.5 ST1200MM0129

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0109

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0099

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  6,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.2TB 10K SAS 2.5 ST1200MM0039

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0039

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.2TB 10K SAS 2.5 ST1200MM0009

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0009

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0218

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0208

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  3,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 300Gb 10K SAS 2.5 ST300MM0058

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  3,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 300Gb 10K SAS 2.5 ST300MM0048

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  7,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 900Gb 15K SAS 2.5 ST900MP0146

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 15K SAS 2.5 ST600MP0136

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  7,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 900Gb 15K SAS 2.5 ST900MP0006

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 15K SAS 2.5 ST600MP0006

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 300Gb 15K SAS 2.5 ST300MP0106

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  4,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 300Gb 15K SAS 2.5 ST300MP0006

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  7,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 2TB SAS 2.5 ST2000NX0433

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  7,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 2TB 2.5 ST2000NX0403

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  8,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 2TB SAS 2.5 ST2000NX0353

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn