• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HDD SEAGATE

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  MSP: 1.2TB SAS 2.5 ST1200MM0098

  6,500,000 đ

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  MSP: 1.2TB SAS 2.5 ST1200MM0088

  6,500,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 6TB SAS 3.5 ST6000NM0195

  6,300,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 4TB SAS 3.5 ST4000NM0255

  4,700,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 2TB SAS 3.5 ST2000NM0085

  3,600,000 đ

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  MSP: 2.4TB 10K SAS 2.5 ST2400MM0149

  11,500,000 đ

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  MSP: 1.8TB 10K SAS 2.5 ST1800MM0149

  9,200,000 đ

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  MSP: 1.2TB 10K SAS 2.5 ST1200MM0139

  6,400,000 đ

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  MSP: 2.4TB 10K SAS 2.5 ST2400MM0129

  11,000,000 đ

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  MSP: 1.8TB 10K SAS 2.5 ST1800MM0129

  8,700,000 đ

 • Seagate Enterprise

  Seagate Enterprise

  MSP: 1.2TB 10K SAS 2.5 ST1200MM0129

  6,400,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0109

  4,000,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0099

  4,000,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 1.2TB 10K SAS 2.5 ST1200MM0039

  6,500,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0039

  4,000,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 1.2TB 10K SAS 2.5 ST1200MM0009

  4,000,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0009

  4,000,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0218

  4,100,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 600Gb 10K SAS 2.5 ST600MM0208

  4,100,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 300Gb 10K SAS 2.5 ST300MM0058

  3,100,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 300Gb 10K SAS 2.5 ST300MM0048

  3,100,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 900Gb 15K SAS 2.5 ST900MP0146

  7,800,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 600Gb 15K SAS 2.5 ST600MP0136

  6,000,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 900Gb 15K SAS 2.5 ST900MP0006

  7,800,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 600Gb 15K SAS 2.5 ST600MP0006

  6,000,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 300Gb 15K SAS 2.5 ST300MP0106

  4,800,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 300Gb 15K SAS 2.5 ST300MP0006

  4,800,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 2TB SAS 2.5 ST2000NX0433

  7,600,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 2TB 2.5 ST2000NX0403

  7,300,000 đ

 • Seagate Enterprise Capacity

  Seagate Enterprise Capacity

  MSP: 2TB SAS 2.5 ST2000NX0353

  8,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«