• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz 50M Cache

  Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz 50M Cache

  113,400,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2698v4

 • Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 35M Cache

  72,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 40M Cache

  Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 40M Cache

  64,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz 35M Cache

  60,700,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2680v4

 • Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz 25M Cache

  Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz 25M Cache

  70,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz 35M Cache

  50,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz 30M Cache

  Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz 30M Cache

  39,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz 20M Cache

  Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz 20M Cache

  54,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 801232-B21

 • HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 Kit

  HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 Kit

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 801233-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 Kit

  36,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817937-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit

  25,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817933-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817927-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 817925-B21

 • HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit

  HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit

  24,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 818174-B21

 • HPE DL160 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE DL160 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 818172-B21

 • Intel Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W

  Intel Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 00YJ197

 • Intel Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W

  Intel Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W

  33,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 00YJ199

 • Intel Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB Cache 2133MHz 85W

  Intel Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB Cache 2133MHz 85W

  24,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 00YJ198

 • Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W

  Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W

  15,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 00YJ195

 • Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB

  Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB

  41,000,000 đ

  Mã sản phẩm: X3650M5 5462G2A

 • Intel Xeon E5-2640v3 8C 2.6GHz 1866MHz 20MB L3

  Intel Xeon E5-2640v3 8C 2.6GHz 1866MHz 20MB L3

  37,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 00FK644

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn