• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in

  HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in

  12,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 765455-B21

 • HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm 2.5in

  HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm 2.5in

  12,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 791034-B21

 • HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm 2.5in

  HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm 2.5in

  8,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 781518-B21

 • HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in

  HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in

  7,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 832514-B21

 • HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in

  HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in

  6,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 765453-B21

 • HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5inch

  HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5inch

  7,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 655710-B21

 • HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in

  HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in

  7,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 785069-B21

 • HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in

  HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in

  7,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 652589-B21

 • HPE 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  10,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 846514-B21

 • HPE 3TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 3TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 846528-B21

 • HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  4,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 846524-B21

 • HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in

  HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in

  4,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 652753-B21

 • HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in

  HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in

  7,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 737394-B21

 • HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in

  HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in

  5,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 737261-B21

 • HPE 6TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 6TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  10,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 846510-B21

 • HPE 3TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 3TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 861693-B21

 • HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 756621-B21

 • HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 764923-B21

 • HP 240GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 240GB 6G SATA SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 756636-B21

 • HP 240GB 6G SATASFF 2.5-in

  HP 240GB 6G SATASFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 764925-B21

 • HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 741151-B21

 • HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 741155-B21

 • HP 480GB 6G SFF 2.5-in

  HP 480GB 6G SFF 2.5-in

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 756657-B21

 • HP 480GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  HP 480GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 764927-B21

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn