• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL 3.5 INCH

 • HDD Server Dell 4TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 3.5in HP

  HDD Server Dell 4TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 3.5in HP

  7,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 4TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 3.5in HP

  HDD Server Dell 4TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 3.5in HP

  7,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 3.5in HP

  HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 3.5in HP

  5,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 10TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 10TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  12,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 8TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 8TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  9,700,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 8TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 8TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug CusKit

  9,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 6TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 6TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  8,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 6TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug 13G CusKit

  Ổ cứng Dell 6TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug 13G CusKit

  7,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 4TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 4TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  5,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ CỨNG DELL 4TB 7.2K SATA 3.5 HOTPLUG 13G CUSKIT

  Ổ CỨNG DELL 4TB 7.2K SATA 3.5 HOTPLUG 13G CUSKIT

  5,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 2TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug 13G CusKit

  Ổ cứng Dell 2TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug 13G CusKit

  4,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 1TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  4,400,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug 13G CusKit

  Ổ cứng Dell 1TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug 13G CusKit

  3,800,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 500GB 7.2K SATA 3.5 6Gbps Hotplug

  Ổ cứng Dell 500GB 7.2K SATA 3.5 6Gbps Hotplug

  3,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 4TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5in Cabled

  Ổ cứng Dell 4TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5in Cabled

  4,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 2TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5in Cabled

  Ổ cứng Dell 2TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5in Cabled

  4,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5in Cabled

  Ổ cứng Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5in Cabled

  3,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled

  Ổ cứng Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled

  1,700,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Ổ cứng Dell 500GB 7.2K RPM SATA 3.5 Non Hotplug

  Ổ cứng Dell 500GB 7.2K RPM SATA 3.5 Non Hotplug

  2,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • HDD 6Tb Enterprise 3.5 Sata 6Gbs 7200rpm Hotplug

  HDD 6Tb Enterprise 3.5 Sata 6Gbs 7200rpm Hotplug

  6,100,000 đ

  Mã sản phẩm:

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn