• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HP PRODUCT

 • Notebook HP ProBook 440 G6

  Notebook HP ProBook 440 G6

  MSP: 3CH01PA

  16,800,000 đ

 • Notebook HP Probook 430 G5

  Notebook HP Probook 430 G5

  MSP: 2ZD49PA

  14,500,000 đ

 • HP Z6 G4 Tower Workstation

  HP Z6 G4 Tower Workstation

  MSP: Z3Y91AV

  52,000,000 đ

 • HP IDS Z2 TWR G4 WKS

  HP IDS Z2 TWR G4 WKS

  MSP: 4FU52AV

  24,000,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LU27PA

  13,650,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LW11PA

  10,450,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LW10PA

  10,400,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LU29PA

  8,650,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LU26PA

  8,400,000 đ

 • Máy tính HP 280 G3

  Máy tính HP 280 G3

  MSP: 4FB39PA

  8,200,000 đ

 • Máy tính HP 280 G3

  Máy tính HP 280 G3

  MSP: 2XM16PA

  6,650,000 đ

 • HP Z440 Workstation E5-1607V4

  HP Z440 Workstation E5-1607V4

  MSP: F5W13AV

  29,000,000 đ

 • HP Z240 Tower Workstation

  HP Z240 Tower Workstation

  MSP: L8T12AV

  24,000,000 đ

 • HP Z240 Tower Workstation

  HP Z240 Tower Workstation

  MSP: L8T12AV-I3-7100

  11,200,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«