• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SSD DELL

 • DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  31,200,000 đ

 • DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  25,500,000 đ

 • DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  15,300,000 đ

 • DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  13,000,000 đ

 • DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  9,200,000 đ

 • DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  8,600,000 đ

 • DELL SSD 240Gb 2,5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 240Gb 2,5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  6,250,000 đ

 • DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  3,750,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«