• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SSD DELL

 • DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  31,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  25,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  15,300,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  9,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  8,600,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • DELL SSD 240Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 240Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  6,250,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  3,750,000 đ

  Mã sản phẩm:

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0907800799 (Ms Anh Thư)

  thu.luu@ntm.com.vn