• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   WESTERN DIGITAL

 • WD Black 6TB SATA 7200rpm 64M

  WD Black 6TB SATA 7200rpm 64M

  6,300,000 đ

  Mã sản phẩm: WD6003FZBX

 • WD Black 4TB SATA 7200rpm 64M

  WD Black 4TB SATA 7200rpm 64M

  4,800,000 đ

  Mã sản phẩm: WD4005FZBX

 • WD Black 2TB SATA 7200rpm 64M

  WD Black 2TB SATA 7200rpm 64M

  3,150,000 đ

  Mã sản phẩm: WD2003FZEX

 • WD Black 1TB SATA 7200rpm 64M

  WD Black 1TB SATA 7200rpm 64M

  1,850,000 đ

  Mã sản phẩm: WD1003FZEX

 • WD Black 500Gb SATA 7200rpm 64M

  WD Black 500Gb SATA 7200rpm 64M

  1,650,000 đ

  Mã sản phẩm: WD5003AZEX

 • Western Blue 6TB SATA3 5400rpm 64M

  Western Blue 6TB SATA3 5400rpm 64M

  4,500,000 đ

  Mã sản phẩm: WD60EZRZ

 • Western Blue 4TB SATA3 5400rpm 64M

  Western Blue 4TB SATA3 5400rpm 64M

  2,700,000 đ

  Mã sản phẩm: WD40EZRZ

 • Western Blue 3TB SATA3 5400rpm 64M

  Western Blue 3TB SATA3 5400rpm 64M

  2,150,000 đ

  Mã sản phẩm: WD30EZRZ

 • Western Blue 2TB SATA3 5400rpm 64M

  Western Blue 2TB SATA3 5400rpm 64M

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm: WD20EZRZ

 • Western Blue 1TB SATA3 5400rpm 64M

  Western Blue 1TB SATA3 5400rpm 64M

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: WD10EZRZ

 • Western Blue 500Gb SATA3 5400rpm 64M

  Western Blue 500Gb SATA3 5400rpm 64M

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: WD5000AZRZ

 • Ổ CỨNG WD RED 10TB

  Ổ CỨNG WD RED 10TB

  7,630,000 đ

  Mã sản phẩm: WD100EFAX

 • Ổ CỨNG WD RED 8TB

  Ổ CỨNG WD RED 8TB

  6,150,000 đ

  Mã sản phẩm: WD80EFAX

 • Ổ CỨNG WD RED 6TB

  Ổ CỨNG WD RED 6TB

  4,730,000 đ

  Mã sản phẩm: WD60EFRX

 • Ổ CỨNG WD RED 4TB

  Ổ CỨNG WD RED 4TB

  3,130,000 đ

  Mã sản phẩm: WD40EFRX

 • Ổ CỨNG WD RED 3TB

  Ổ CỨNG WD RED 3TB

  2,500,000 đ

  Mã sản phẩm: WD30EFRX

 • Ổ CỨNG WD RED 2TB

  Ổ CỨNG WD RED 2TB

  1,930,000 đ

  Mã sản phẩm: WD20EFRX

 • Ổ cứng WD Red 1TB

  Ổ cứng WD Red 1TB

  1,450,000 đ

  Mã sản phẩm: WD10EFRX

 • Western Blue 1TB SATA3 7200rpm

  Western Blue 1TB SATA3 7200rpm

  1,100,000 đ

  Mã sản phẩm: WD10EZEX

 • Western Blue 500Gb SATA3 7200rpm

  Western Blue 500Gb SATA3 7200rpm

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: WD5000AZLX

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn