• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL LAPTOP

 • Mobile Precision 7720

  Mobile Precision 7720

  52,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP77DW007

 • Mobile Precision 7520

  Mobile Precision 7520

  52,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP75DW006

 • Mobile Precision 5520

  Mobile Precision 5520

  50,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP55DW004

 • Mobile Precision 5520

  Mobile Precision 5520

  53,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP55DW005

 • Dell Mobile Precision 3520

  Dell Mobile Precision 3520

  44,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP35DW003

 • Dell latitude 7490

  Dell latitude 7490

  27,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT740017

 • Dell latitude 7490

  Dell latitude 7490

  25,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT740016

 • Dell latitude 7290

  Dell latitude 7290

  36,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT720W13

 • Dell latitude 5590

  Dell latitude 5590

  30,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT550W15

 • Dell latitude 5590

  Dell latitude 5590

  26,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT550014

 • Dell latitude 5490

  Dell latitude 5490

  23,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT540W13

 • Dell latitude 5490

  Dell latitude 5490

  18,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT540012

 • Dell latitude 3490

  Dell latitude 3490

  20,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT340011

 • Dell latitude 3490

  Dell latitude 3490

  17,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT340W10

 • Dell latitude 3490

  Dell latitude 3490

  15,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT340W09

 • Dell Inspiron Notebook N3579

  Dell Inspiron Notebook N3579

  20,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IN35D003

 • Dell Vostro Notebook 5471

  Dell Vostro Notebook 5471

  21,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VN54DW02

 • Dell Vostro Notebook 5370

  Dell Vostro Notebook 5370

  17,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VN530W01

 • Dell Latitude 3480 i5-7200U

  Dell Latitude 3480 i5-7200U

  23,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT740006

 • Dell Latitude 3480 i7-7600U

  Dell Latitude 3480 i7-7600U

  35,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT720W05

 • Dell Latitude 3480 i5-7300U

  Dell Latitude 3480 i5-7300U

  24,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT540W04

 • Dell Latitude 3480 i5-7300U

  Dell Latitude 3480 i5-7300U

  18,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT540003

 • Dell Latitude 3480 i5-6200U

  Dell Latitude 3480 i5-6200U

  14,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT340W02

 • Dell Latitude 3480 i5-6200U

  Dell Latitude 3480 i5-6200U

  14,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42LT340W01

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0907800799 (Ms Anh Thư)

  thu.luu@ntm.com.vn