• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • Windows Svr Std 2016 64Bit English

  Windows Svr Std 2016 64Bit English

  15,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 1pk DSP OEI DVD 16 Core

 • Window SV Std 2012 OEM

  Window SV Std 2012 OEM

  15,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 64 English 1pk DSP OEI

 • Bộ Win Pro 10 64Bit Eng

  Bộ Win Pro 10 64Bit Eng

  3,200,000 đ

  Mã sản phẩm: ntl 1pk DSP OEI DVD

 • Bộ Win Pro 10 32Bit Eng

  Bộ Win Pro 10 32Bit Eng

  3,200,000 đ

  Mã sản phẩm: ntl 1pk DSP OEI DVD

 • Win Home 10 64Bit Eng

  Win Home 10 64Bit Eng

  2,300,000 đ

  Mã sản phẩm: KW9-00139

 • Office Home and Business 2016

  Office Home and Business 2016

  4,200,000 đ

  Mã sản phẩm: English APAC EM DVD

 • Virtuozzo Storage

  Virtuozzo Storage

  92,000 đ

  Mã sản phẩm: 101 block

 • Virtuozzo Storage

  Virtuozzo Storage

  115,000 đ

  Mã sản phẩm: 1 - 100 block

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  8,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 8 CPU Mthly

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  5,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 4 CPU Mthly

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  3,670,000 đ

  Mã sản phẩm: 2 CPU Mthly

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  5,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 8 CPU Mthly

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  3,670,000 đ

  Mã sản phẩm: 4 CPU Mthly

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  2,450,000 đ

  Mã sản phẩm: 2 CPU Mthly

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn