• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL DESKTOP

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  19,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT37D026

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  10,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370025

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  8,150,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370024

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  7,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370023

 • Máy tính Dell Inspiron 3670 i7-8700

  Máy tính Dell Inspiron 3670 i7-8700

  23,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT37DW10

 • Máy tính Dell Inspiron 3670 i7-8700

  Máy tính Dell Inspiron 3670 i7-8700

  20,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT37D011

 • Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  17,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT560003

 • Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  14,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT560005

 • Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  12,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT560004

 • Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  14,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT560002

 • Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  Máy tính Dell OptiPlex 5060 SFF

  12,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT560001

 • Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  14,800,000 đ

  Mã sản phẩm: i5-8400 VGA 4Gb 42OT360001

 • Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: i5-8400 8Gb 42OT360002

 • Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  13,100,000 đ

  Mã sản phẩm: i5-8500 8Gb 42OT360003

 • Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  12,800,000 đ

  Mã sản phẩm: i5-8500 42OT360005

 • Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  11,400,000 đ

  Mã sản phẩm: i5-8400 42OT360001

 • Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  Dell OptiPlex 3060 Mini Tower

  12,800,000 đ

  Mã sản phẩm: i3-8100 Windows 10 Pro 42OT360W01

 • Dell OptiPlex 3060 Micro Wireless i5-8400T

  Dell OptiPlex 3060 Micro Wireless i5-8400T

  11,650,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC360004

 • Dell OptiPlex 3060 Micro NWL i5-8400T

  Dell OptiPlex 3060 Micro NWL i5-8400T

  11,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC360003

 • Dell OptiPlex 3060 Micro Wireless i5-8500T

  Dell OptiPlex 3060 Micro Wireless i5-8500T

  11,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC360006

 • Dell OptiPlex 3060 Micro NWL i5-8500T

  Dell OptiPlex 3060 Micro NWL i5-8500T

  11,250,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC360005

 • Dell OptiPlex 3060 Micro Wireless i3-8100T

  Dell OptiPlex 3060 Micro Wireless i3-8100T

  8,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC360002

 • Dell OptiPlex 3060 Micro NWL i3-8100T

  Dell OptiPlex 3060 Micro NWL i3-8100T

  8,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC360001

 • Máy tính Dell Optiplex 5060SFF

  Máy tính Dell Optiplex 5060SFF

  21,300,000 đ

  Mã sản phẩm: i7-8700 8Gb 1TB HDD Win10

 • Máy tính Dell Optiplex 3060SFF

  Máy tính Dell Optiplex 3060SFF

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: i5-8400 4Gb 1TB HDD

 • Máy tính Dell Optiplex 3060MT

  Máy tính Dell Optiplex 3060MT

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: i3-8100 4Gb 1TB HDD

 • Máy Tính Dell OptiPlex 5060

  Máy Tính Dell OptiPlex 5060

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 70162089

 • Máy tính Dell OptiPlex 5060

  Máy tính Dell OptiPlex 5060

  11,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 70162088

 • Máy tính Dell Optiplex 3060

  Máy tính Dell Optiplex 3060

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 70148071

 • Máy tính Dell OptiPlex 3050

  Máy tính Dell OptiPlex 3050

  9,450,000 đ

  Mã sản phẩm: 70126173

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn