• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL DESKTOP

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  16,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 70205619

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  8,350,000 đ

  Mã sản phẩm: 70205616

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  11,250,000 đ

  Mã sản phẩm: 70205610

 • Máy tính Dell Inspiron 3671MT

  Máy tính Dell Inspiron 3671MT

  15,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 70205600

 • Máy tính Dell Inspiron 3671MT

  Máy tính Dell Inspiron 3671MT

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 70205608

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  11,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370050

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  11,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370049

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  8,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370047

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  8,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370029

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  9,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370046

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  7,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370045

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  6,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370044

 • Máy tính Dell Inspiron 3670

  Máy tính Dell Inspiron 3670

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 70194507

 • Máy tính Dell Inspiron 3670

  Máy tính Dell Inspiron 3670

  12,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 70189208

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  12,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC370004

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  11,550,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC370003

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  9,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC370002

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  8,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OC370001

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT370003

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  11,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT370002

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT370W01

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  14,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370034

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  14,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370033

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  12,430,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370032

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  11,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370031

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  10,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370030

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  8,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370029

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  8,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370028

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  7,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370027

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  19,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT37D026

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn