• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL DESKTOP

 • Máy Tính Dell OptiPlex 5060

  Máy Tính Dell OptiPlex 5060

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 70162089

 • Máy tính Dell OptiPlex 5060

  Máy tính Dell OptiPlex 5060

  11,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 70162088

 • Máy tính Dell Optiplex 3060

  Máy tính Dell Optiplex 3060

  7,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 70148071

 • Máy tính Dell OptiPlex 3050

  Máy tính Dell OptiPlex 3050

  9,450,000 đ

  Mã sản phẩm: 70126173

 • Máy tính Dell OptiPlex 3050

  Máy tính Dell OptiPlex 3050

  7,550,000 đ

  Mã sản phẩm: 70146444

 • Máy tính Dell Vostro 3470

  Máy tính Dell Vostro 3470

  17,500,000 đ

  Mã sản phẩm: Slim Factor 70159581

 • Máy tính Dell Vostro 3470

  Máy tính Dell Vostro 3470

  14,100,000 đ

  Mã sản phẩm: Slim Factor 70157886

 • Máy tính Dell Vostro 3470

  Máy tính Dell Vostro 3470

  7,700,000 đ

  Mã sản phẩm: Slim Factor 70157885

 • Máy tính Dell Vostro 3470

  Máy tính Dell Vostro 3470

  10,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Slim Factor 70157884

 • Máy tính Dell XPS 8930

  Máy tính Dell XPS 8930

  31,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 70148682

 • Máy tính Dell XPS 8930

  Máy tính Dell XPS 8930

  21,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 70147529

 • Máy tính Dell Inspiron 5680

  Máy tính Dell Inspiron 5680

  18,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 70157882

 • Máy tính Dell Inspiron 5680

  Máy tính Dell Inspiron 5680

  33,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 70157883

 • Máy tính Dell Inspiron 3470

  Máy tính Dell Inspiron 3470

  12,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 70157880

 • Máy tính Dell Inspiron 3470

  Máy tính Dell Inspiron 3470

  11,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 70157879

 • Máy tính Dell Inspiron 3470

  Máy tính Dell Inspiron 3470

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 70157878

 • Dell OptiPlex 3050 All in One

  Dell OptiPlex 3050 All in One

  15,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OA350016

 • Dell OptiPlex 3050 All in One

  Dell OptiPlex 3050 All in One

  12,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OA350015

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  21,264,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT37DW20

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  18,970,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT37D018

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  15,054,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370017

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  13,648,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT37D021

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  12,409,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370022

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  11,107,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370016

 • Máy tinh Dell Vostro 3670

  Máy tinh Dell Vostro 3670

  8,710,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT370019

 • Máy tinh Dell Inspiron 3670

  Máy tinh Dell Inspiron 3670

  22,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT37D009 i7-8700

 • Máy tinh Dell Inspiron 3670

  Máy tinh Dell Inspiron 3670

  7,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT370007 G5400

 • Máy tinh Dell Inspiron 3670

  Máy tinh Dell Inspiron 3670

  19,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT37D008 i7 8700

 • Dell OptiPlex 5050 SFF i7-7700

  Dell OptiPlex 5050 SFF i7-7700

  16,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT550004 Small Form Factor

 • Dell OptiPlex 5050 SFF i7-7700

  Dell OptiPlex 5050 SFF i7-7700

  16,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT550003 Small Form Factor

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn