• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HP SERVERS PART

 • HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit

  HP 1400W Flex Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit

  MSP:

  5,200,000 đ

 • HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

  HP 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

  MSP: 720479-B21

  3,800,000 đ

 • HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

  HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

  MSP: 720478-B21

  3,200,000 đ

 • HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

  HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

  MSP: 726537-B21

  1,400,000 đ

 • HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive

  HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive

  MSP: 726536-B21

  1,200,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«