• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • Heatsink for CPU For R730

  Heatsink for CPU For R730

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R730

 • Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R630

 • Heatsink for CPU For R530

  Heatsink for CPU For R530

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R530

 • Heatsink for CPU For R430

  Heatsink for CPU For R430

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R430

 • Heatsink for CPU 105W/160W

  Heatsink for CPU 105W/160W

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink T630

 • Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  6,500,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H730P

 • Raid PERC H730 1Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  Raid PERC H730 1Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  6,200,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H730

 • Raid PERC H330 Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  Raid PERC H330 Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  2,900,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H330

 • Single Hot Plug Power Supply 750W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 750W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For T630, R530, R630, R730

 • Single Hot Plug Power Supply 550W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 550W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For R430

 • Single Hot Plug Power Supply 495W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 495W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For T330, T430

 • Single Hot Plug Power Supply 350W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 350W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For R330

 • DVD+/-RW Sata Internal

  DVD+/-RW Sata Internal

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: DVD-RW

 • vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  2,000,000 đ

  Mã sản phẩm: vFLASH 16Gb

 • vFLASH, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  vFLASH, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm: vFLASH 8Gb

 • iDRAC8

  iDRAC8

  2,500,000 đ

  Mã sản phẩm: iDRAC8

 • iDRAC Port

  iDRAC Port

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: iDRAC Port

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn