• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SẢN PHẨM

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 10TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD HDD Red™ PRO- NAS

  Thông số kỹ thuật WD Red Pro 10TB SATA 3 WD101KFBX

  WDC

  60Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 8TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD HDD Red™ PRO- NAS

  Thông số kỹ thuật WD Red Pro 8TB SATA 3 WD8001FFWX

  WDC

  60Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 6TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD HDD Red™ PRO- NAS

  Thông số kỹ thuật WD Red Pro 6TB SATA 3 WD6003FFBX

  WDC

  60Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 4TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD HDD Red™ PRO- NAS

  Thông số kỹ thuật WD Red Pro 4TB SATA 3 WD4002FFWX

  WDC

  60Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED PRO 2TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD HDD Red™ PRO- NAS

  Thông số kỹ thuật WD Red Pro 2TB SATA 3 WD2002FFS

  WDC

  60Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED 10TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD Red Desktop/Mobile Series Spec Sheet - Western Digital I Nhat Thien Minh

  Thông số kỹ thuật WD Red 10B SATA 3 WD100EFAX

  WDC

  36 Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED 8TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD Red Desktop/Mobile Series Spec Sheet - Western Digital I Nhat Thien Minh

  Thông số kỹ thuật WD Red 8TB SATA 3 WD80EFAX

  WDC

  36 Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED 6TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD Red Desktop/Mobile Series Spec Sheet - Western Digital I Nhat Thien Minh

  Thông số kỹ thuật WD Red 6TB SATA 3 WD60EFRX

  WDC

  36 Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED 4TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD Red Desktop/Mobile Series Spec Sheet - Western Digital I Nhat Thien Minh

  Thông số kỹ thuật WD Red 4TB SATA 3 WD40EFRX

  WDC

  36 Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED 3TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD Red Desktop/Mobile Series Spec Sheet - Western Digital I Nhat Thien Minh

  Thông số kỹ thuật WD Red 3TB SATA 3 WD30EFRX

  WDC

  36 Tháng

 • Ổ CỨNG WD RED 2TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD Red Desktop/Mobile Series Spec Sheet - Western Digital I Nhat Thien Minh

  Thông số kỹ thuật WD Red 2TB SATA 3 WD20EFRX

  WDC

  36 Tháng

 • Ổ cứng WD Red 1TB
 • Thông số kỹ thuật:

  WD Red Desktop/Mobile Series Spec Sheet - Western Digital I Nhat Thien Minh

  Thông số kỹ thuật WD Red 1TB SATA 3 WD10EFRX

  WDC

  36 Tháng

 • Seagate SkyHawk 4TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số kỹ Thuật Ổ cứng Seagate SkyHawk DataSheet

  Seagate

  24 Tháng

 • Seagate SkyHawk 3TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số kỹ Thuật Ổ cứng Seagate SkyHawk DataSheet

  Seagate

  24 Tháng

 • Seagate SkyHawk 2TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số kỹ Thuật Ổ cứng Seagate SkyHawk DataSheet

  Seagate

  24 Tháng

 • Seagate SkyHawk 1TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số kỹ Thuật Ổ cứng Seagate SkyHawk DataSheet

  Seagate

  24 Tháng

 • MONITOR DELL E1715S
 • Thông số kỹ thuật:

  Dell 17 Monitor E1715S

  Màn hình Dell E1715S DataSheet

  Dell

  36 Tháng

 • MONITOR DELL E1916HV
 • Thông số kỹ thuật:

   Dell 19 Monitor | E1916H

  Màn hình Dell E1916HV DataSheet

  Dell

  36 Tháng

 • MONITOR DELL U2412M
 • Thông số kỹ thuật:

  Màn hình máy tính Dell U2412M UltraSharp Data sheet

  Dell

  36 Tháng

 • DELL POWEREDGE T640
 • Thông số kỹ thuật:

  1 x Intel Xeon Silver 4114 Processor (13.75M Cache, 2.20 GHz)

  1 x 16GB DDR4 2666Mhz ECC Registered DIMMs

  Support Up to 8 x 3.5” HDD: SAS, SATA, nearline SAS SSD: SAS, SATA

  Up to 8 PCIe Gen3 slots

  On-Board Dual-Port 10GbE LOM

  PERC H730P RAID Controller, 2Gb NV Cache, Minicard

  DVD+/-RW, SATA, Internal

  Redundant Power Supply (1+1), 750W

 • Ổ cứng Seagate 4TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số Ổ cứng Seagate tphcm

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng seagate barracuda ST4000DM006  

  Seagate

  24 Tháng

 • Ổ cứng Seagate 2TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số Ổ cứng Seagate tphcm

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng seagate barracuda ST2000DM009  

  Seagate

  24 Tháng

 • Ổ cứng Seagate 6TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số Ổ cứng Seagate tphcm

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng seagate barracuda ST6000DM003

  Seagate

  24 Tháng

 • Ổ cứng Seagate 4TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số Ổ cứng Seagate tphcm

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng seagate barracuda ST3000DM007

  Seagate

  24 Tháng

 • Ổ cứng Seagate 3TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số Ổ cứng Seagate tphcm

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng seagate barracuda ST3000DM007

  Seagate

  24 Tháng

 • Ổ cứng Seagate 2TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số Ổ cứng Seagate tphcm

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng seagate barracuda ST2000DM006

  Seagate

  24 Tháng

 • Ổ cứng Seagate 1TB 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số Ổ cứng Seagate tphcm

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng seagate barracuda ST1000DM010

  Seagate

  24 Tháng

 • Ổ cứng Seagate 500Gb 3.5
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số Ổ cứng Seagate tphcm

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng seagate barracuda ST500DM009

  Seagate

  24 Tháng

 • Ổ cứng WD Gold 12TB
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng WD Gold

  WDC

  58 Tháng

 • Ổ cứng WD Gold 10TB
 • Thông số kỹ thuật:

  Thông số kỹ thuật Ổ cứng WD Gold

  WDC

  58 Tháng

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0907800799 (Ms Anh Thư)

  thu.luu@ntm.com.vn