• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   MORNITOR - MÀN HÌNH

 • MONITOR DELL P2418HT

  MONITOR DELL P2418HT

  6,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 70121546

 • MONITOR DELL U2419HC

  MONITOR DELL U2419HC

  5,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 70197467

 • MONITOR DELL SE2219HX

  MONITOR DELL SE2219HX

  2,630,000 đ

  Mã sản phẩm: 70175796

 • MONITOR DELL E2318H

  MONITOR DELL E2318H

  2,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42ME2318H

 • MONITOR DELL E2219HN

  MONITOR DELL E2219HN

  2,450,000 đ

  Mã sản phẩm: 42ME2219HN

 • MONITOR DELL E1715S

  MONITOR DELL E1715S

  2,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 70043142

 • MONITOR DELL E1916HV

  MONITOR DELL E1916HV

  1,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 70065484

 • MONITOR DELL U2412M

  MONITOR DELL U2412M

  4,150,000 đ

  Mã sản phẩm: 70041014

 • MONITOR DELL AW2518HF

  MONITOR DELL AW2518HF

  9,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 2NG2Y

 • MONITOR DELL PRO SE2417HG

  MONITOR DELL PRO SE2417HG

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 2NG2Y

 • MONITOR DELL PRO P2317H

  MONITOR DELL PRO P2317H

  3,500,000 đ

  Mã sản phẩm: H8HRT

 • MONITOR DELL PRO P1917S

  MONITOR DELL PRO P1917S

  3,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 4R8R8

 • MONITOR DELL E2016H

  MONITOR DELL E2016H

  1,950,000 đ

  Mã sản phẩm: 3XP011

 • Monitor Dell P4317Q

  Monitor Dell P4317Q

  15,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP4317Q

 • Monitor Del U2717D

  Monitor Del U2717D

  9,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MU2717D

 • Monitor Dell UP2716D

  Monitor Dell UP2716D

  11,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MUP2716D

 • Monitor Dell UP2516D

  Monitor Dell UP2516D

  8,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MPU2516D

 • Monitor Dell P2418HZ

  Monitor Dell P2418HZ

  4,750,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP2418HZ

 • Monitor Dell P2416D

  Monitor Dell P2416D

  5,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MP2416D

 • Monitor Dell U2415

  Monitor Dell U2415

  5,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42MU2415

 • Monitor Dell E2316H

  Monitor Dell E2316H

  2,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42ME2316H

 • HP V223 21,5 inch Monitor

  HP V223 21,5 inch Monitor

  2,400,000 đ

  Mã sản phẩm: V5G70AA

 • LCD LENOVO ThinkVision

  LCD LENOVO ThinkVision

  2,100,000 đ

  Mã sản phẩm: E2054

 • LCD LENOVO LI2215sD

  LCD LENOVO LI2215sD

  2,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 21,5 Full HD VGA

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn