Công ty Cổ phần Nhật Thiên Minh

Được thành lập từ năm 2009, công ty cổ phần Nhật Thiên Minh phát triển không ngừng trong lãnh vực cung cấp các hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ dữ liệu cũng như các linh kiện cao cấp nhất dành cho máy chủ tại thị trường Việt Nam.

Xem tiếp