• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL WORKSTATION

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  106,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT78DW26

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  101,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT78D025

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  58,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT78D024

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  58,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT78D023

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  63,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT78D022

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  46,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT78D021

 • Precision 5820 Tower

  Precision 5820 Tower

  42,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT58DW21

 • Precision 5820 Tower

  Precision 5820 Tower

  49,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT58DW20

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  41,350,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT3630DW01

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  22,700,000 đ

  Mã sản phẩm: E2124 42PT3630D06

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  22,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E2124G 42PT3630D05

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  35,500,000 đ

  Mã sản phẩm: E2146G 42PT3630D04

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  27,700,000 đ

  Mã sản phẩm: i7 8700K 42PT3630D03

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  25,000,000 đ

  Mã sản phẩm: i7 8700 42PT3630D02

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  22,000,000 đ

  Mã sản phẩm: i5-8600 42PT3630D01

 • Dell Precision T5810 E5 1620v4

  Dell Precision T5810 E5 1620v4

  40,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT58DW12

 • Dell Precision T5810 E5 1607v4

  Dell Precision T5810 E5 1607v4

  33,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT58DW14

 • Dell Precision T5810 E5 1607v3

  Dell Precision T5810 E5 1607v3

  33,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT58DW08 (Mini Tower)

 • Dell Precision Tower 3620 E3 1270v6

  Dell Precision Tower 3620 E3 1270v6

  33,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D013 XCTO BASE

 • Dell Precision Tower 3620 E3-1270 v5

  Dell Precision Tower 3620 E3-1270 v5

  33,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D011 XCTO BASE

 • Dell Precision Tower 3620 E3 1225v5

  Dell Precision Tower 3620 E3 1225v5

  22,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D006 XCTO BASE

 • Dell Precision Tower 3620 E3 1225v5

  Dell Precision Tower 3620 E3 1225v5

  21,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D005 XCTO BASE

 • Dell Precision Tower 3620 E3 1220v5

  Dell Precision Tower 3620 E3 1220v5

  20,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D004 XCTO BASE

 • Dell Precision Tower 3620 i7 6700

  Dell Precision Tower 3620 i7 6700

  23,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42PT36D003 XCTO BASE

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn