• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CPU - VI XỬ LÝ

 • CPU Intel G4560

  CPU Intel G4560

  1,400,000 đ

  Mã sản phẩm: SK 1151 - G4560

 • Intel Core i3-4160

  Intel Core i3-4160

  2,400,000 đ

  Mã sản phẩm: SK 1150 - i3-4160

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn