• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CPU DELL

 • Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz 50M Cache

  Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz 50M Cache

  113,400,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2698v4

 • Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 35M Cache

  72,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 40M Cache

  Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 40M Cache

  64,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz 35M Cache

  60,700,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2680v4

 • Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz 25M Cache

  Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz 25M Cache

  70,900,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz 35M Cache

  50,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz 30M Cache

  Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz 30M Cache

  39,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz 20M Cache

  Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz 20M Cache

  54,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2637v4 3.5GHz 15M Cache

  Intel Xeon E5-2637v4 3.5GHz 15M Cache

  34,700,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2630v4 2.2GHz 25M Cache

  Intel Xeon E5-2630v4 2.2GHz 25M Cache

  22,200,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2623v4 2.6GHz 10M Cache

  Intel Xeon E5-2623v4 2.6GHz 10M Cache

  15,800,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2620v4 2.1GHz 20M Cache

  Intel Xeon E5-2620v4 2.1GHz 20M Cache

  14,100,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz, 20M Cache

  Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz, 20M Cache

  10,800,000 đ

  Mã sản phẩm:

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn