• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL STOGAGE

 • Dell EqualLogic PS4100XV

  Dell EqualLogic PS4100XV

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Dell Storage PS4210

  Dell Storage PS4210

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

 • Dell Storage SCv2020

  Dell Storage SCv2020

  Liên hệ

  Mã sản phẩm:

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn