• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SSD DELL

 • DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  31,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.92TB SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  25,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.6TB SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  15,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 960Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  13,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 800Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 480Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  8,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 400Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 240Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 240Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  6,250,000 đ

  Mã sản phẩm: 240Gb SSD 2.5 HP

 • DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Mix Use MLC Hotplug

  3,750,000 đ

  Mã sản phẩm: 120Gb SSD 2.5 HP

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn