• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL

 • Dell OptiPlex 5050 MT

  Dell OptiPlex 5050 MT

  11,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 5050MT- i5-7500

 • Dell Vostro 3668 MT

  Dell Vostro 3668 MT

  8,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 3668MT- i3-7100

 • Dell Vostro 3668 MT

  Dell Vostro 3668 MT

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 3668MT- i7-7700

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn