• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL

 • CPU Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz, 50M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 20C/40T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz, 50M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 20C/40T (135W)

  113,400,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2698v4

 • CPU Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (135W)

  72,500,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2690v4

 • CPU Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz, 40M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 16C/32T (120W)

  CPU Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz, 40M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 16C/32T (120W)

  64,200,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2683v4

 • CPU Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (120W)

  CPU Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (120W)

  60,700,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2680v4

 • CPU Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz, 25M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz, 25M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (135W)

  70,900,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2667v4

 • CPU Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (105W)

  CPU Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (105W)

  50,500,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2660v4

 • CPU Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz, 30M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 12C/24T (90W)

  CPU Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz, 30M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 12C/24T (90W)

  39,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2650v4

 • CPU Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz, 20M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 6C/12T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz, 20M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 6C/12T (135W)

  54,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2643v4

 • CPU Intel Xeon E5-2637v4 3.5GHz, 15M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 4C/8T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2637v4 3.5GHz, 15M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 4C/8T (135W)

  34,700,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2637v4

 • CPU Intel Xeon E5-2630v4 2.2GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (85W)

  CPU Intel Xeon E5-2630v4 2.2GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (85W)

  22,200,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2630v4

 • CPU Intel Xeon E5-2623v4 2.6GHz, 10M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 4C/8T (85W)

  CPU Intel Xeon E5-2623v4 2.6GHz, 10M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 4C/8T (85W)

  15,800,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2623v4

 • CPU Intel Xeon E5-2620v4 2.1GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (85W)

  CPU Intel Xeon E5-2620v4 2.1GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (85W)

  14,100,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2620v4

 • CPU Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz, 20M Cache, 6.4GT/s QPI, 8C/8T (85W)

  CPU Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz, 20M Cache, 6.4GT/s QPI, 8C/8T (85W)

  10,800,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2609v4

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn