• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL DESKTOP

 • Dell OptiPlex 5050 SFF

  Dell OptiPlex 5050 SFF

  16,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT550004 (Small Form Factor)

 • Dell OptiPlex 5050 SFF

  Dell OptiPlex 5050 SFF

  16,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT550003 (Small Form Factor)

 • Dell OptiPlex 5050 SFF

  Dell OptiPlex 5050 SFF

  13,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT550002 (Small Form Factor)

 • Dell OptiPlex 5050 SFF

  Dell OptiPlex 5050 SFF

  12,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT550001 (Small Form Factor)

 • Dell OptiPlex 3050 MT

  Dell OptiPlex 3050 MT

  12,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT35D005 (Mini Tower)

 • Dell OptiPlex 3050 MT

  Dell OptiPlex 3050 MT

  14,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT350W04 (Mini Tower)

 • Dell OptiPlex 3050 MT

  Dell OptiPlex 3050 MT

  12,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT350003 (Mini Tower)

 • Dell OptiPlex 3050 MT

  Dell OptiPlex 3050 MT

  10,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT350002 (Mini Tower)

 • Dell OptiPlex 3050 MT

  Dell OptiPlex 3050 MT

  12,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 42OT350W01 (Mini Tower)

 • Vostro 3669 Desktop

  Vostro 3669 Desktop

  14,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT360011 (Mini Tower)

 • Vostro 3669 Desktop

  Vostro 3669 Desktop

  11,900,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT360W12 (Mini Tower)

 • Vostro 3669 Desktop

  Vostro 3669 Desktop

  11,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT360013 (Mini Tower)

 • Vostro 3669 Desktop

  Vostro 3669 Desktop

  10,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT360010 (Mini Tower)

 • Vostro 3669 Desktop

  Vostro 3669 Desktop

  9,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT360009 (Mini Tower)

 • Vostro 3669 Desktop

  Vostro 3669 Desktop

  11,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42VT360W14 (Mini Tower)

 • Inspiron 3668 Desktop

  Inspiron 3668 Desktop

  21,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT360005 (Mini Tower)

 • Inspiron 3650 Desktop

  Inspiron 3650 Desktop

  19,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT35D003 (Mini Tower)

 • Inspiron 3668 Desktop

  Inspiron 3668 Desktop

  7,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT360004 (Mini Tower)

 • Inspiron 3650 Desktop

  Inspiron 3650 Desktop

  7,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 42IT350001 (Mini Tower)

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn