• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • CPU Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz, 50M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 20C/40T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz, 50M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 20C/40T (135W)

  113,400,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2698v4

 • CPU Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (135W)

  72,500,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2690v4

 • CPU Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz, 40M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 16C/32T (120W)

  CPU Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz, 40M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 16C/32T (120W)

  64,200,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2683v4

 • CPU Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (120W)

  CPU Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (120W)

  60,700,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2680v4

 • CPU Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz, 25M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz, 25M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 8C/16T (135W)

  70,900,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2667v4

 • CPU Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (105W)

  CPU Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz, 35M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 14C/28T (105W)

  50,500,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2660v4

 • CPU Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz, 30M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 12C/24T (90W)

  CPU Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz, 30M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 12C/24T (90W)

  39,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2650v4

 • CPU Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz, 20M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 6C/12T (135W)

  CPU Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz, 20M Cache, 9.6GT/s QPI, Turbo, HT, 6C/12T (135W)

  54,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E5-2643v4

 • HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 801232-B21

 • HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 Kit

  HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 Kit

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 801233-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 Kit

  36,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817937-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit

  25,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817933-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 817927-B21

 • HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit

  12,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 817925-B21

 • HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit

  HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit

  24,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 818174-B21

 • HPE DL160 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE DL160 Gen9 E5-2620v4 Kit

  17,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 818172-B21

 • Intel Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W

  Intel Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 00YJ197

 • Intel Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W

  Intel Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W

  33,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 00YJ199

 • Intel Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB Cache 2133MHz 85W

  Intel Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB Cache 2133MHz 85W

  24,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 00YJ198

 • Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W

  Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W

  15,800,000 đ

  Mã sản phẩm: 00YJ195

 • Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB 2133MHz 105W (5462G2A)

  Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB 2133MHz 105W (5462G2A)

  41,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 00FK645 for X3650 M5 (5462G2A)

 • Intel Xeon E5-2640v3 8C 2.6GHz /1866MHz/20MB L3

  Intel Xeon E5-2640v3 8C 2.6GHz /1866MHz/20MB L3

  37,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 00FK644 for X3650 M5 (5462F2A)

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn