• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CISCO

 • Cisco SG500X-48-K9-G5

  Cisco SG500X-48-K9-G5

  45,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Cisco SG500X

 • Cisco SF500-24-K9-G5

  Cisco SF500-24-K9-G5

  7,700,000 đ

  Mã sản phẩm: Cisco SF500

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn