• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL 2.5 INCH

 • DELL 1.8TB 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  DELL 1.8TB 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  6,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.8TB 10K 2.5 HP

 • DELL 1.2TB 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  DELL 1.2TB 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  5,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 1.2TB 10K 2.5 HP

 • DELL 600Gb 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  DELL 600Gb 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  4,100,000 đ

  Mã sản phẩm: 600Gb 10K 2.5 HP

 • DELL 300Gb 2.5 SAS 12Gbs 15Krpm Hotplug

  DELL 300Gb 2.5 SAS 12Gbs 15Krpm Hotplug

  4,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 300Gb 15K 2.5 HP

 • DELL 300Gb 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  DELL 300Gb 2.5 SAS 12Gbs 10Krpm Hotplug

  3,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 300Gb 10K 2.5 HP

 • DELL 2Tb 2.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 2Tb 2.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  9,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 2Tb NLSAS 2.5 HP

 • DELL 1Tb 2.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 1Tb 2.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  6,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 1Tb NLSAS 2.5 HP

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn