• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL 3.5 INCH

 • DELL 10Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 10Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  11,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 10Tb NLSAS 3.5 HP

 • DELL 8Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 8Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  8,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 8Tb NLSAS 3.5 HP

 • DELL 6Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 6Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  6,600,000 đ

  Mã sản phẩm: 6Tb NLSAS 3.5 HP

 • DELL 4Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 4Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  5,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 4Tb NLSAS 3.5 HP

 • DELL 2Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  DELL 2Tb 3.5 NLSAS 12Gbs 7200rpm Hotplug

  4,300,000 đ

  Mã sản phẩm: 2Tb NLSAS 3.5 HP

 • HDD 1Tb Entry 3.5 Sata 6Gbs 7200rpm

  HDD 1Tb Entry 3.5 Sata 6Gbs 7200rpm

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm: 1Tb Entry 3.5

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn